Psykologi suosittelee partioharrastusta: tulevaisuustaitoja, hyvinvointia ja koko perheelle tukea nuoren kasvuun

Mieluisa harrastus, jossa saa kuulua ryhmään ja olla kiinnostuneiden aikuisten katseen alla, on äärimmäisen olennaista jokaiselle kasvuikäiselle, yhteiskuntaluokasta tai perhetyypistä riippumatta. Annan vahvan suosituksen partioharrastukselle erityisesti sen tasa-arvoisuuden, vertaisryhmän, aikuisten mallin ja monipuolisen sisällön vuoksi.

Tutkimuksissa nuorilta itseltään kysyttäessä he kertovat toivovansa lisää yhteistä aikaa omien vanhempiensa kanssa, lisää mahdollisuuksia harrastaa, välittävää aikuista rinnalleen ja uusia väyliä löytää kavereita (lähde 1). Koronaviruksen rajoittaessa harrastustoimintaa, alkaa uusi lippukunta Westendin Metsänkävijät tukea perheitä Omatoimipartio-konseptilla, jota myös psykologipalvelut Solmian Oy on mukana rakentamassa. Partiotoiminnan tiedetään tukevan lapsen kasvua, minkä lisäksi Omatoimipartio mahdollistaa uudenlaisia valmennuksia Hyvinvointitaidot-osiolla. Osa perheistä on joutunut lujille siinä, että ovat jatkuvasti toistensa seurassa, kun osa on ehtinyt elpyä entistä hidastahtisemmassa elämäntyylissä. Kaikille tämä poikkeusaika on kuitenkin tuonut uudistumispaineita arkeen. Omien vanhempien kanssa puuhastelu on aina rikkaus lapselle ja nuorelle, ja Omatoimipartio lisää tämän mahdollisuuksia vapauttaen vanhemmat ideoimiselta.

Psykologi Sara Knuuti suosittelee partioharrastusta erityisesti sen tasa-arvoisuuden ja monipuolisen sisällön vuoksi (kuva: Annie Spratt).

Partioharrastus tukee koko perhettä nuoren kasvussa

HYKSin lasten- ja nuorisopsykiatrian psykologina toimiessani olen rakentanut moniammatillisten verkostojen kanssa asiakasperheille tukitoimia arkeen. Jokaisella lapsella ei ole syntyessään samoja lähtökohtia, mutta on olemassa monia muita suojaavia tekijöitä, joista harrastus on tutkitusti yksi merkittävimmistä. Harrastuksen löytyminen voi avata monta solmua. Pelkän viihtymisen lisäksi nuoret kokevat vapaa-ajan puitteet oppimisympäristönä jopa koulua tärkeämmäksi, ja sosiaalisten taitojen kehittymisen kaikkein olennaisimpana asiana elämässä pärjäämiselleen (lähde 2). Jopa oman opiskelualan löytyminen voi luonnistua harrastuksen kautta helpoimmin.

Kasvu lapsesta aikuiseksi rakentuu useista ns. kehitystehtävistä. Irrottautuminen vanhemmista ja turvautuminen enenevästi ikätovereihin on olennaisinta: persoonallisuuden ja identiteetin rakentumiseen tarvitaan kavereita ja ryhmää. Suhde huoltajiin vaihtelee aaltomaisesti; irtiotot ovat välillä rajumpia, minkä jälkeen tankataan hetki kodin turvassa. Kodin ulkopuolellakin on siis tärkeää olla turvapaikkoja ja aikuisia, joiden puheita voi olla helpompi kuulla, kuin omien vanhempien. Pysyvä harrastus ja sen ihmiset ovatkin syrjäytymisen ehkäisyssä tutkitusti merkittävässä asemassa. Niin sanottu hyväosainenkin lapsi voi ilman tukiverkostoja harhautua tekemään heikkoja valintoja. Aikuiset voivat kuitenkin vaikuttaa puitteisiin, joissa nuori päätyy viettämään aikaansa. Vanhemman on myös tärkeää kunnioittaa nuorison omaa kulttuuria ja puhua arvostavasti nuoren kaveriporukasta. Yksinäisyyden ja ulkopuolelle jäämisen tuskan estämiseksi on huoltajan tehtävä töitä väsymättä: jos koulusta ei tunnu löytyvän kaveria, on sitäkin tärkeämpää etsiä mieluisaa vapaa-ajan foorumia, kunnes se löytyy.

Kavereiden ja ryhmän merkitys persoonallisuuden ja identiteetin rakentumisessa on olennaista. (kuva:Jed Villejo)

Muistan nuoruudestani rippipapin, joka maksoi jokaiselle tupakoinnin lopettaneelle nuorelle 50 markkaa. Tällä välittämisen asenteella oli monelle nuorelle suuri merkitys. Nuoruusikään tullut lapsi voi vaikuttaa vastentahtoiselta puhumaan asioistaan, mutta todellisuudessa janoaa aikuisten silmiä ja korvia (lähde 3). Partion aikuiset ovat rippipappia pidempään nuoren rinnalla, minkä lisäksi partio-ohjelmassa hyödynnetään vertaisryhmää parhaimmillaan. Jos nuori ei tunnu innostuvan oikein mistään erityisestä aihepiiristä, kannattaa kokeilla partiota. Tasa-arvoisempaa, edullisempaa ja erilaisille ihmisille soveltuvampaa harrastusta on vaikea keksiä. Oman kiinnostuksen mukaan voi paneutua vaikka johtajuuteen tai kädentaitoihin, ja tiimityöskentely kehittyy kuin huomaamatta. Olen myös pannut merkille partionuorten yleisen avarakatseisuuden sekä kypsän ja rennon asennemaailman. Elämästä ymmärretään jo aika paljon – partiosta on saatu vähän etumatkaa kohti aikuisuuden kehitystehtäviä.

Etumatka-valmennus hyvinvointitaitoihin

Westendin Metsänkävijöiden Omatoimipartio on uudenlainen konsepti, joka on suunniteltu tukemaan nuorten ja perheiden hyvinvointia. Psykologipalvelut Solmian Oy tuo kokonaisuuteen mukaan Etumatka-valmennuksen, joka käsittelee niin sanottuja tulevaisuustaitoja. Diginatiivien jälkeläistemme työelämä tulee nimittäin näyttämään aivan toisenlaiselta kuin omamme, kun globaalit megatrendit muokkaavat osaamista ja oppimista.

Tulevaisuuden ydintaitoja tulevat olemaan muun muassa kriittinen ajattelukyky ja tiedonhaku, keskittymisen taito, resilienssi ja sisu elämän haastetilanteissa, omien tunteiden tunnistaminen, oman ja muiden toiminnan ymmärtäminen, vuorovaikutuksen ja empatian taidot, innostuksen ja flown ymmärtäminen, palautuminen ja itsensä johtaminen, esiintyminen ja verkostoituminen, sekä neuvottelu- ja puhujataidot. Etumatka-valmennus tulee sisältämään lyhyitä tietopaketteja yhdistettynä omatoimiseen tekemiseen, osio kerrallaan rakentuen. Valmennuksessa on mahdollisuus myös perheen yhteiseen prosessiin. Vanhemmuuteen toivotut aihepiirit käsittelevät esimerkiksi keskusteluyhteyden ylläpitämistä ja parantamista oman nuoren kanssa.

Diginatiivien jälkeläistemme työelämä tulee poikkeamaan omastamme. Psykologipalvelut Solmian Oy:n ja Westendin Metsänkävijät ry:n yhteistyössä tarjoama Etumatka-valmennus kehittää olennaisia tulevaisuustaitoja (kuva: Alex Iby)

Etumatka – head start – varaslähtö tulevaisuuteen. Valmennuksen aihepiirit rakentuvat asiakkaiden toiveiden ympärille, joten käyttämällä minuutin kyselyn täyttämiseen voi vaikuttaa seuraavan valmennuksen aiheeseen: KYSELY

Valmennukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa etumatkalle!

Lähteet:
1. 100 NUORTA KEHITTÄJÄÄ - Nuorten terveiset psykososiaalisen tuen palvelupakettiin
2. Nuorisobarometri 2017
3. Jos vanhempi ei ole saatavilla, nuori etsii aikuista seuraa muualta